SeptemberPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
09/01NTXW 79-102870.047   0.0 0.0
09/08MIAW 51-132860.045   0.0 0.0
09/21@TLSW 62-212840.042   0.0 0.0
09/29@COL 24-2773060.059   0.0 0.0
OctoberPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
10/06@TXW 28-2183670.056   0.0 0.0
10/13MOW 41-3131330.050   0.0 0.0
10/20@IASTW 17-73760.038   0.0 0.0
NovemberPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
11/03TXAMW 42-1431240.047   0.0 0.0
AugustPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
08/30TNCHAT   0.0    0.0 0.0