SeptemberPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
09/01WFW 38-2862580.062   0.0 0.0
09/08NCSTW 37-1772950.062   0.0 0.0
09/15@GATECHW 24-1072940.053   0.0 0.0
09/22ARMYW 37-1741510.042   0.0 0.0
09/29 W 24-1472800.047   0.0 0.0
OctoberPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
10/06BGW 55-241310.031   0.0 0.0
10/13@NDW 27-1452070.050   0.0 0.0
10/25@VATECHW 14-1094100.053   0.0 0.0
NovemberPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
11/03FLSTL 17-2741780.052   0.0 0.0
11/10@MDL 35-4231210.049   0.0 0.0
11/17@CLEMW 20-1731210.044   0.0 0.0
11/24MIAW 28-1461810.048   0.0 0.0
DecemberPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
12/01VATECHL 16-3041590.055   0.0 0.0
12/28@MISTW 24-2193750.055   0.0 0.0
AugustPuntingKickoffs
GamedateOppResultNo.YardsAvgLgI20TBBlkNet AvgKOAvgTB
08/30@KENTST   0.0    0.0 0.0