player photo

30 Henrik Lundqvist G

New York Rangers

Fantasy Stats
Own%Start%
86%72%
Key Stats
W-L-OTGAASV%SOSVSMINS
14-7-22.690.91626891406
2017-18 · 2016-17 · 2015-16 · 2014-15 · 2013-14 · 2012-13 · 2011-12 · 2010-11 · 2009-10 · 2008-09 · 2007-08 · 2006-07 · 2005-06
 
Regular Season Game Log
October   Statistics
Date Team OPPONENT RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
10/04NYRFLAW 5-26010022.00272900000
10/06NYROTTL 0-25901022.03313300000
10/10NYRNYIL 1-25901022.03283000002
10/12NYRWASW 3-16010011.00242500000
10/13NYROTTL 1-35901033.05313400000
10/18NYRATLL 3-55901055.08232800000
10/20NYRBOSL 0-16500100191910000
10/23NYRPITL 0-16001011.00212200000
10/25NYRNJW 2-06010000222210000
10/27NYRTORL 1-45801033.10192200000
10/29NYRTBW 3-16010011.00212200000

November   Statistics
Date Team OPPONENT RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
11/01NYRWASW 2-06010000313110000
11/03NYRNJW 2-16510010.92282900000
11/05NYRPHIW 2-06010000303010000
11/06NYRNYIL 2-35901033.05242700000
11/08NYRPITW 4-26010022.00262800000
11/14NYRNJW 4-26010022.00222400000
11/15NYRPHIW 4-36510032.77202300000
11/17NYRPITW 4-36210032.90202300000
11/19NYRNYIL 1-25901022.03222400000
11/21NYRTBW 2-16010011.00323300000
11/25NYRDALL 2-35901033.05151800000
11/29NYRNYIW 4-26010022.00222400000

December   Statistics
Date Team OPPONENT RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
12/01NYROTTW 5-26010022.00313300000
12/03NYRCARL 0-46001044.00252900000
12/06NYRTORL 2-64001046.0061000000
12/09NYRNJW 1-06010000171710000
12/12NYRWASL 4-56400154.69303500000
12/18NYRPITW 4-06010000181810000
12/20NYRMINL 3-65201066.92121800000
12/21NYRCOLL 3-46100143.93333700000
12/23NYROTTL 1-35901033.05222500000
12/26NYRCARW 4-26010022.00202200000
12/30NYRMTLW 4-36110032.95182100000

January   Statistics
Date Team OPPONENT RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
01/02NYRCGYL 3-45901044.07182200000
01/05NYREDML 2-36400121.88232500000
01/08NYRTBL 3-55901044.07212500000
01/10NYRPHIL 2-66001066.00243000000
01/12NYRMTLW 4-16010011.00181900000
01/14NYRPITL 1-45901033.05192200000
01/16NYRBUFW 2-16010011.00232400000
01/19NYRBOSL 3-46500132.77363900000
01/20NYRBOSL 1-36001033.00172000000
01/22NYRATLW 4-06010000141410000
01/24NYRATLW 2-16510010.92171800000
01/29NYRCARL 1-35901033.05242700000

February   Statistics
Date Team OPPONENT RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
02/01NYRNJW 3-16010011.00333400000
02/03NYRMTLW 5-36010033.00252800000
02/05NYRLAL 2-45901044.07273100000
02/07NYRANAL 1-45801044.14151900000
02/16NYRBUFW 5-16010011.00293000000
02/17NYRSJW 3-16010011.00293000000
02/19NYRMTLL 5-66500154.62273200000
02/23NYRBUFW 4-36010033.00262900000
02/24NYRFLAW 5-06010000232310000
02/28NYRCARW 4-26010022.00262800000

March   Statistics
Date Team OPPONENT RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
03/02NYRPHIW 5-42000039.005800000
03/04NYRNYIL 3-46500132.77151800000
03/06NYRNYIW 4-16010011.00262700000
03/09NYRBOSW 1-06510000292910000
03/10NYRBUFW 3-26510021.85192100000
03/14NYRFLAL 2-35901033.05273000000
03/15NYRTBL 0-36001022.00272900000
03/18NYRPITW 5-26010022.00222400000
03/19NYRNJW 2-16510010.92171800000
03/25NYRPHIL 1-26200121.94232500000
03/27NYRNJW 3-26010022.00323400000
03/30NYRPITL 1-36001033.00172000000
03/31NYRPITW 2-16210010.97212200000

April   Statistics
Date Team OPPONENT RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
04/03NYRNYIW 3-06010000252510000
04/04NYRNYIL 3-46500132.77293200000
04/06NYRNJL 2-36400121.88252700000