player photo

30 Henrik Lundqvist G

New York Rangers

Fantasy Stats
Own%Start%
85%63%
Key Stats
W-L-OTGAASV%SOSVSMINS
23-21-42.890.914214712863
2017-18 · 2016-17 · 2015-16 · 2014-15 · 2013-14 · 2012-13 · 2011-12 · 2010-11 · 2009-10 · 2008-09 · 2007-08 · 2006-07 · 2005-06
 
October   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
10/09NYRBUFW 6-36010033.00333600000
10/11NYRNYIL 4-65901055.08263100000
10/15NYRTORL 3-46300043.81343800000
10/18NYRCOLL 1-35801033.10313400000
10/23NYRBOSW 3-26010022.00353700000
10/24NYRNJW 3-16010011.00272800000
10/29NYRCARL 3-45901044.07343800000
10/30NYRTORW 2-06010000363610000

November   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
11/01NYRCHIW 3-26010022.00333500000
11/04NYRPHIL 1-46001044.00172100000
11/05NYRNJW 3-06010000333310000
11/09NYRWASL 3-55901044.07192300000
11/15NYRPITW 3-26410121.88373900002
11/17NYRBOSL 2-35901033.05172000110
11/19NYRCOLL 1-53201035.63131600000
11/24NYRTBL 3-55901055.08293400002
11/26NYRFLAW 3-06010000404010000
11/27NYRNSHW 2-16510010.92293000000
11/29NYRPITL 1-35801033.10242700000

December   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
12/02NYRNYIW 6-52810024.2991100000
12/03NYRNYIW 2-06010000171710000
12/05NYROTTL 1-35901022.03222400000
12/09NYROTTW 5-36010033.00242700000
12/11NYRCLBL 1-35901033.05202300000
12/12NYRWASW 7-06010000313110000
12/15NYRPITW 4-16010011.00272800000
12/18NYRPHIL 1-46001044.00353900000
12/23NYRTBL 3-46500032.77212400000
12/27NYRNYIW 7-26010022.00182000000
12/29NYRNJW 3-16010011.00434400000

January   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
01/01NYRTBL 1-26000022.00313300000
01/05NYRCARW 2-16310110.95313200110
01/07NYRDALW 3-26510021.85283000110
01/11NYRMONL 1-25901022.03363800110
01/13NYRVANW 1-06010000313110000
01/15NYRMONL 2-35901033.05384100002
01/19NYRTORW 7-06010000222210000
01/20NYRCARL 1-46001044.00353900000
01/22NYRATLW 3-26510021.85202200000
01/25NYRFLAL 3-45801044.14131700000

February   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
02/01NYRPITL 3-46500032.77232600000
02/03NYRNJL 2-33501035.1491200000
02/11NYRATLL 2-35901033.05323500000
02/13NYRPITW 5-36010033.00262900000
02/17NYRLAW 4-36510032.77252800000
02/18NYRNJL 0-15901011.02272800000
02/20NYRPHIL 2-45901033.05202300000
02/22NYRCARW 4-36510032.77303300000
02/25NYRWASW 6-06010000353510000
02/27NYRTBL 1-25901022.03171900000

March   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
03/01NYRBUFL 2-35901033.05232600000
03/03NYRMINL 1-35801033.10161900000
03/04NYROTTW 4-16010011.00282900000
03/06NYRPHIW 7-06010000242410000
03/09NYRANAL 2-56001055.00283300000
03/12NYRSJW 3-26510021.85313300000
03/15NYRNYIW 6-36010033.00252800000
03/18NYRMONW 6-36010033.00222500000
03/20NYRPITW 5-26010022.00384000000
03/22NYRFLAW 1-06010000222210000
03/24NYROTTL 1-26500010.92293000000
03/26NYRBOSW 1-06010000262610000
03/30NYRBUFL 0-15901011.02343500000
03/31NYRNYIL 2-64001046.00182200000

April   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
04/03NYRPHIW 3-26510021.85323400000
04/04NYRBOSW 5-35910033.05273000000
04/07NYRATLL 0-36001033.00232600000
04/09NYRNJW 5-26010022.00242600000
04/13NYRWASL 1-27801021.54313300000
04/15NYRWASL 0-25801022.07161800000
04/17NYRWASW 3-26010022.00232500000
04/20NYRWASL 3-49301042.58495300000
04/23NYRWASL 1-35701033.16242700000