player photo

35 Pekka Rinne G

Nashville Predators

Fantasy Stats
Own%Start%
87%77%
Key Stats
W-L-OTGAASV%SOSVSMINS
31-19-92.420.918316133568
2017-18 · 2016-17 · 2015-16 · 2014-15 · 2013-14 · 2012-13 · 2011-12 · 2010-11 · 2009-10 · 2008-09 · 2007-08 · 2005-06
 
October   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
10/09NSHANAW 4-14310011.40293000000
10/19NSHCGYL 0-16200010.97343500000
10/21NSHPITL 3-46400043.75343800002
10/23NSHDALW 1-06010000303010000
10/28NSHSTLL 0-36001033.00313400000
10/30NSHDETL 2-56001055.00232800000

November   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
11/03NSHPHOL 3-45901044.07242800000
11/06NSHLAL 1-43101047.74182200000
11/11NSHSTLW 3-26510021.85212300000
11/13NSHCHIW 4-36510032.77293200000
11/16NSHTORL 4-55901055.08283300000
11/18NSHMONW 3-06010000303010000
11/20NSHCARW 2-16510010.92212200000
11/22NSHCLBL 0-26001022.00283000000
11/24NSHSTLL 1-26500010.92141500000
11/26NSHMINL 2-52001039.006900000
11/27NSHNYRL 1-26500010.92232400004
11/30NSHPHOW 3-06010000333310000

December   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
12/01NSHCLBW 4-36510032.77283100000
12/23NSHOTTL 1-25901022.03283000000
12/26NSHSTLL 0-25901011.02242500000
12/28NSHDALL 2-45901044.07212500000
12/31NSHMINW 4-16010011.00222300000

January   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
01/02NSHCLBW 4-16010011.00192000000
01/05NSHANAW 4-16010011.00404100002
01/08NSHSJW 2-16010011.00424300000
01/11NSHMINW 5-16010011.00252600000
01/13NSHFLAL 2-35801033.10313400000
01/15NSHCHIW 3-26510021.85313300000
01/18NSHPHOW 5-26010022.00323400000
01/20NSHCOLW 5-16010011.00323300000
01/23NSHEDMW 3-26410021.88222400000
01/24NSHCGYL 1-35901033.05242700000
01/26NSHVANL 1-25901022.03333500002

February   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
02/01NSHCGYL 2-36500021.85262800000
02/05NSHDETW 3-06010000353510000
02/07NSHEDML 0-44701045.11162000002
02/09NSHDETW 4-16010011.00343500000
02/12NSHCOLW 5-35910033.05151800000
02/15NSHSJL 1-26400021.88485000000
02/17NSHVANW 3-16010011.00353600000
02/19NSHPHOL 2-35901033.05232600000
02/22NSHCLBL 0-46001044.00263000000
02/24NSHCHIL 0-35801022.07222400000
02/26NSHDALL 2-35901033.05222500000
02/27NSHCLBW 3-26010022.00252700000

March   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
03/01NSHEDML 1-26500010.92252600000
03/03NSHVANW 3-06010000292910000
03/06NSHCGYL 2-35801033.10333600000
03/08NSHSJL 2-36300032.86303300000
03/10NSHMINW 4-06010000191910000
03/12NSHCOLW 4-26010022.00363800000
03/15NSHLAL 2-45901033.05141700000
03/17NSHBOSW 4-36410132.81353800000
03/19NSHDETW 3-16010011.00394000000
03/22NSHEDMW 3-16010011.00192000000
03/24NSHANAW 5-46010044.00343800000
03/26NSHDALW 4-26010022.00283000000
03/29NSHVANL 1-35901022.03293100000
03/31NSHCOLW 3-26010022.00272900000

April   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
04/02NSHDETL 3-46300043.81374100000
04/05NSHATLW 6-36010033.00333600000
04/08NSHCLBW 4-16010011.00444500000
04/09NSHSTLL 0-26001022.00232500000
04/13NSHANAW 4-15910011.02272800000
04/15NSHANAL 3-55901044.07232700000
04/17NSHANAW 4-36010033.00131600000
04/20NSHANAL 3-64701067.66232900000
04/22NSHANAW 4-36210132.90232600000
04/24NSHANAW 4-26010022.00252700110
04/28NSHVANL 0-15801011.03293000000
04/30NSHVANW 2-19510110.63323300000

May   Statistics
Date Team OPP RESULT MINS W L OT GA AVG SVS SOGA SO G A PTS PIM
05/03NSHVANL 2-37101032.54444700000
05/05NSHVANL 2-46001033.00242700000
05/07NSHVANW 4-36010033.00313400000
05/09NSHVANL 1-25901022.03171900000