Others Receiving Votes

  • Ohio State (56) 5-1; Michigan (52) 5-1; Saint Mary's (42) 6-1; TCU (33) 5-1; Dayton (20) 3-4; Wisconsin (16) 5-1; Toledo (12) 4-2; Virginia Tech (10) 6-1; Miami (Fla.) (9) 5-1; Villanova (8) 2-4; Texas A&M (6) 4-2; Memphis (6) 3-2; Xavier (4) 4-2; Saint Louis (4) 5-1; St. John's (3) 7-0; Drake (3) 6-0; College of Charleston (3) 6-1; Iowa State (2) 5-0; Arizona State (2) 5-1; West Virginia (1) 5-1; Tulane (1) 4-2; Marquette (1) 5-2;
Watch Now: