NFL Scores
THU 8:00pm
ESPN
THU 8:00pm
FRI 7:00pm
FRI 7:00pm
team logo Giants 0-1
team logo Lions 0-1
FRI 7:30pm
NFL
team logo Bills 0-1
team logo Browns 1-0
FRI 7:30pm
FRI 8:00pm
SAT 1:00pm
NFL
SAT 4:00pm
NFL
team logo Raiders 1-0
team logo Rams 0-1
SAT 7:00pm
SAT 7:00pm
NFL
SAT 8:00pm
team logo 49ers 1-0
team logo Texans 1-0
SAT 9:05pm
SAT 10:00pm
NFL
MON 8:00pm
team logo Ravens 2-0
team logo Colts 1-0