player headshot
DennisDodd
player headshot
TomFornelli
player headshot
ChipPatterson
player headshot
BarrettSallee
player headshot
ShehanJeyarajah
player headshot
DavidCobb
player headshot
JerryPalm

Week: 7-9-0

Overall: 41-48-3

Week: 5-11-0

Overall: 35-54-3

Week: 7-9-0

Overall: 36-53-3

Week: 6-10-0

Overall: 46-43-3

Week: 9-7-0

Overall: 43-46-3

Week: 6-10-0

Overall: 37-52-3

Week: 10-6-0

Overall: 48-41-3

FINAL FS1
10UTAH8-57
19ORST8-521
Recap

UTAH +3.5

UTAH +3.5

UTAH +3.5

UTAH +3.5

ORST -3.5

UTAH +3.5

UTAH +3.5

FINAL ESPN
FLA5-714
UK7-633
Recap

UK -1

FLA +1

UK -1

FLA +1

UK -1

UK -1

UK -1

FINAL BTN
PSU10-341
NW8-513
Recap

NW +27

NW +27

PSU -27

PSU -27

PSU -27

PSU -27

PSU -27

FINAL FOX
USC8-548
COLO4-841
Recap

COLO +21.5

COLO +21.5

COLO +21.5

USC -21.5

USC -21.5

USC -21.5

USC -21.5

FINAL ABC
24KAN9-414
3TEX12-240
Recap

KAN +16.5

KAN +16.5

KAN +16.5

KAN +16.5

KAN +16.5

KAN +16.5

TEX -16.5

FINAL FOX
MICH15-045
NEB5-77
Recap

MICH -17

NEB +17

NEB +17

MICH -17

MICH -17

NEB +17

MICH -17

FINAL CBS
UGA13-127
AUB6-720
Recap

AUB +14.5

UGA -14.5

UGA -14.5

UGA -14.5

UGA -14.5

UGA -14.5

UGA -14.5

FINAL SECN
MIZZ11-238
VAN2-1021
Recap

VAN +13.5

VAN +13.5

MIZZ -13.5

VAN +13.5

MIZZ -13.5

VAN +13.5

MIZZ -13.5

FINAL ESPN
13LSU10-349
20MISS11-255
Recap

LSU -2.5

MISS +2.5

LSU -2.5

MISS +2.5

LSU -2.5

LSU -2.5

LSU -2.5

FINAL PACN
ORE12-242
STAN3-96
Recap

ORE -27

STAN +27

STAN +27

ORE -27

ORE -27

ORE -27

ORE -27

FINAL FS1
ISU7-620
OKLA10-350
Recap

ISU +20

OKLA -20

OKLA -20

ISU +20

ISU +20

ISU +20

OKLA -20

FINAL ABC
11ND10-321
17DUKE8-514
Recap

DUKE +5.5

ND -5.5

ND -5.5

ND -5.5

ND -5.5

DUKE +5.5

ND -5.5

FINAL SECN
SC5-720
TENN9-441
Recap

TENN -12

SC +12

SC +12

SC +12

TENN -12

SC +12

TENN -12

FINAL ESPN
BAMA12-240
MSST5-717
Recap

MSST +14.5

BAMA -14.5

BAMA -14.5

BAMA -14.5

BAMA -14.5

BAMA -14.5

BAMA -14.5

FINAL PACN
WASH14-131
ARIZ10-324
Recap

ARIZ +18

WASH -18

WASH -18

WASH -18

WASH -18

ARIZ +18

WASH -18

FINAL FS1
NEV2-109
FRES9-427
Recap

FRES -24.5

FRES -24.5

FRES -24.5

FRES -24.5

FRES -24.5

NEV +24.5

FRES -24.5