College Football Week 3 Scores
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Iowa State 2-1 14 6 14 7 41
team logo Akron 1-2 0 14 0 0 14
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Kansas 1-2 0 14 0 16 30
team logo Ohio 2-1 11 14 14 3 42
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo N. Illinois 2-1 14 0 0 7 21
team logo Nebraska 1-2 0 0 10 7 17
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Tennessee Tech 0-3 0 7 6 0 13
team logo Ball State 2-1 7 14 7 0 28
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo C. Michigan 2-1 10 7 0 0 17
team logo Syracuse 2-1 10 14 17 0 41
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Colgate 1-2 3 0 7 0 10
team logo Buffalo 1-2 20 10 0 3 33
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Kent State 1-2 0 0 0 0 0
team logo Marshall 2-1 0 7 0 14 21
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Idaho 1-2 7 7 14 0 28
team logo W. Michigan 1-2 3 3 13 18 37
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Tulsa 1-2 21 7 9 14 51
team logo Toledo 3-0 7 7 22 18 54
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Bowling Green 0-3 7 0 0 0 7
team logo Northwestern 2-1 14 21 0 14 49
FINAL
  1 2 3 4 T
team logo Cincinnati 2-1 3 0 0 18 21
team logo Miami (Ohio) 1-2 7 0 7 3 17