headshot-image
DennisDodd
headshot-image
TomFornelli
headshot-image
ChipPatterson
headshot-image
BarrettSallee
headshot-image
DavidCobb
headshot-image
ShehanJeyarajah
headshot-image
JerryPalm

Week: 4-3-0

Overall: 217-75-0

Week: 5-2-0

Overall: 203-89-0

Week: 4-3-0

Overall: 204-88-0

Week: 4-3-0

Overall: 213-79-0

Week: 6-1-0

Overall: 217-75-0

Week: 4-3-0

Overall: 219-73-0

Week: 5-2-0

Overall: 220-72-0

FINAL ESPN
KENT7-738
WYO7-652
Recap

KENT

WYO

KENT

KENT

KENT

KENT

WYO

FINAL ESPN
UTSA12-224
SDSU12-238
Recap

SDSU

SDSU

SDSU

SDSU

SDSU

UTSA

SDSU

FINAL ESPN
MIZZ6-722
ARMY9-424
Recap

ARMY

MIZZ

MIZZ

MIZZ

ARMY

ARMY

ARMY

FINAL ESPN
UNT6-714
M-OH7-627
Recap

UNT

UNT

UNT

UNT

M-OH

UNT

UNT

FINAL ESPN
UCF9-429
FLA6-717
Recap

UCF

UCF

UCF

UCF

UCF

UCF

UCF

CANCELLED ESPN
MEM6-6
HAW6-7
Preview

MEM

MEM

MEM

MEM

MEM

MEM

MEM

FINAL ESPN
GAST8-551
BALL6-720
Recap

BALL

GAST

GAST

GAST

GAST

GAST

GAST

FINAL ESPN
WMU8-552
NEV8-524
Recap

WMU

WMU

WMU

WMU

WMU

WMU

NEV

CANCELLED ESPN
BC6-6
ECU7-5
Preview

BC

BC

ECU

BC

ECU

BC

BC

FINAL ESPN
HOU12-217
AUB6-713
Recap

AUB

AUB

AUB

AUB

AUB

HOU

HOU

FINAL ESPN
AF10-331
LOU6-728
Recap

LOU

AF

AF

LOU

AF

LOU

AF

FINAL ESPN
MSST7-67
TTU7-634
Recap

MSST

MSST

MSST

MSST

TTU

MSST

MSST

CANCELLED FOX
UCLA8-4
NCST9-3
Preview

UCLA

UCLA

NCST

NCST

NCST

NCST

NCST

FINAL ESPN
WVU6-76
MINN9-418
Recap

MINN

MINN

WVU

MINN

MINN

MINN

MINN

CANCELLED ESPN
SMU8-4
UVA6-6
Preview

UVA

SMU

SMU

SMU

UVA

UVA

UVA

FINAL ESPN
MD7-654
VT6-710
Recap

MD

MD

VT

MD

VT

MD

VT

FINAL ESPN
CLEM10-320
ISU7-613
Recap

ISU

CLEM

CLEM

CLEM

ISU

CLEM

CLEM

FINAL ESPN
14ORE10-432
16OKLA11-247
Recap

OKLA

OKLA

OKLA

OKLA

ORE

OKLA

OKLA

FINAL ESPN
UNC6-721
SC7-638
Recap

SC

UNC

UNC

UNC

UNC

UNC

SC

FINAL/OT ESPN
TENN7-645
PUR9-448
Recap

TENN

TENN

TENN

TENN

TENN

TENN

TENN

FINAL ESPN
12PITT11-321
10MSU11-231
Recap

MSU

MSU

MSU

MSU

MSU

MSU

MSU

FINAL ESPN
WISC9-420
ASU8-513
Recap

WISC

WISC

WISC

ASU

WISC

WISC

WISC

FINAL ESPN
WAKE11-338
RUT5-810
Recap

WAKE

WAKE

WAKE

WAKE

WAKE

WAKE

WAKE

FINAL CBS
WSU7-621
CMU9-424
Recap

WSU

WSU

WSU

WSU

WSU

WSU

WSU

FINAL ESPN
4CIN13-16
1ALA13-227
Recap

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

FINAL ESPN
3UGA14-134
2MICH12-211
Recap

MICH

MICH

MICH

UGA

UGA

UGA

MICH

FINAL ESP2
PSU7-610
ARK9-424
Recap

ARK

ARK

PSU

ARK

PSU

PSU

ARK

FINAL ABC
15IOWA10-417
22UK10-320
Recap

UK

IOWA

UK

UK

UK

UK

UK

FINAL ESPN
9OKST12-237
5ND11-235
Recap

OKST

ND

ND

ND

ND

OKST

ND

FINAL ESPN
11UTAH10-445
6OHST11-248
Recap

OHST

OHST

OHST

OHST

UTAH

OHST

UTAH

FINAL ESPN
7BAY12-221
8MISS10-37
Recap

MISS

MISS

MISS

MISS

MISS

BAY

BAY